Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2017

Rename ký tự Ձ.Օ. ւ.Դ

Bước 1 : Cần một nick còn lượt rename (đủ 60 ngày)
Bước 2 : vào đổi ngôn ngữ thành Español
Bước 3 : tải geoproxy để fake Ip
bước 4 : vào rename fake ip Bzazil chọn ip 1 hoặc 2 rồi coppy tên
- Ô thứ nhất ta điền : Ձ.Օ.
- Ô thứ hai ta để trống:
- Ô thứ ba ta điền : ւ.Դ
sau đó sever lại :)))
ok chúc cách bạn thành công!