Google Drive direct download link generator

Trình tạo liên kết html

Get Code

Kết quả

Cách đổi ngày sinh facebook quá giới hạn

Vào links : https://m.facebook.com/help/contact/233841356784195
Chọn ngày , tháng, bất kỳ
Riêng năm chọn: từ 1997 trở về trước (đảm bảo hơn 18 tuổi)
Lí do : Năm thật của tôi, Facebook team hãy xác nhận
Nhấn nút Gửi
Sau 3 phút F5 thì Fake ngày sinh đã thành công
Ngày sinh của bạn sẽ được fake và chống được nạn report ngày càng gia tăng

CHIA SẺ BÀI VIẾT CHO MỌI NGƯỜI: