Google Drive direct download link generator

Trình tạo liên kết html

Get Code

Kết quả

"Theo dõi Nguyễn Ngọc Quí Đz thường xuyên để cập nhật các bài viết mới nhé"
B1: vào Facebook 
B2: Vào đổi  Đổi ngôn ngữ sang Indonesia
B2: qua phần đổi tên dán Icon này vào dòng 1 và dòng 3   ᴖᴥᴖ

CHIA SẺ BÀI VIẾT CHO MỌI NGƯỜI:

Bấm Thông báo cho tôi để nhận tin khi admin trả lời