Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2017

Event tut đame faq bá

Fake 2clone (fake giống victim all)
Có Ít Nhất 3 bạn chung
không có ngày sinh để : 15-01-1984
quê quán + nơi ở : valencia tây ban nha
up avartar + bìa chỉnh về năm 2005 ẩn khỏi dòng thời gian
rồi up 10 stt chỉnh về năm 2005-2012
2 nik fake giống hết nha
bật safe ip hay hola gì đó fake ip chile nn tây ban nha
vào ...
clone 1 báo cáo mạo danh mình => gửi
báo cáo : 1 avartar ma túy 1 ảnh bìa bạo lưc 1 ảnh trong album không phù hợp
đóng tài khoản
clone 2 như trên
bước 2 : giữ nguyên ip nn
dùng 2 clone báo cáo trang cá nhận này => họ đang chia sẻ bài viết không phù hợp hoăc p.cảm => khác => gửi fb
bước 3 : dùng 2 clone báo cáo trang cá nhân này => Họ đang sử dụng tên khác so với thực tế => Họ đang sử dụng tên của tôi, tên hoặc ảnh của người khác => dán tên clone còn lại => gửi fb
DQH
oke hóng die ♥
By Dương Quang Hùng