Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

Event TUT Unlook 13T

TUT UNLOOK 13T – DQH 
- BƯỚC 1 CPI 1 CMND CHUẨN OR THẬT ( FAKE NGU KHÔNG VỀ RÁNG CHỊU) 
- BƯỚC 2 FAKE PHI-LIP-PIN NN PHI-LIP-PIN OR HÀN (MÌNNH KHUYÊN CÁC BẠN FAKE = PROXY OR HMA NHÁ CHỨ HOLA FIX NẶNG) 
- BƯỚC 3 VÀO LINK 767
- https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
TỰ ĐIỀN 
UP CMND 
RA CASE ĐỂ NGUYÊN CASE + IP NN COPPY LINK CASE LƯU LẠI 
F5 TẦM 3P Ở CASE FACEBOOK NÓ REP.. THÌ TA REP LẠI CHỈ CẦN UP CMND..  THẦN CHÚ REP MÉO QUAN TRỌNG
HÓNG 2h-7h VỀ NẾU CMND CHUẨN 
BY DƯƠNG QUANG HÙNG

CẢM ƠN ĐÃ GHÉ BLOG : BLOG CHIA SẺ TUT ĐAME MẠO DANH DIE CAO
BLOG : www.nguyenngocquidz.tk
BLOG UPDATE TUT THƯỜNG XUYÊN NÊN ANH/EM CỨ VÀO LÀ CÓ TUT :)) TUT RÍP - PSD CMND - TUT UNLOCK (TRỪ APPS ) TUT RÍP CỰC CHẤT Đăng kí kênh hộ mình  tại đây