Google Drive direct download link generator

Trình tạo liên kết html

Get Code

Kết quả

"Theo dõi Nguyễn Ngọc Quí Đz thường xuyên để cập nhật các bài viết mới nhé"
TUT ĐAME FAQ 13T – Link 051
chuẩn bị 1 psd cmnd thật chuẩn chưa fix nha ( fix sẽ không die )
đăng nhập vào 1 ạc ( nào cũng được ) cổ càng tốt
fake ip Cuba + nn Hàn Quốc
Vào Contact : 
http://shink.me/ufdZa
Dòng 1 : Tên nó
Dong 2 : Link URL nó
Dòng 3 : ID nó Ví dụ ( 10002317893@facebook.com )
Dòng 4 : chọn 11 year ( fake cmnd 2006 )
Dòng 5 :
이 계정을 얻으이 내가 계정을 삭제할 때문에 어떤 즉각적인 이유를 볼 수 있도록이 계정 오 내 보고서의 계정을 삭제, 13 세에 페이스 북을 사용할 수 없습니다 작은 ' 부패.
13 세이 나를 도와 페이스 북에서 설정 한 표준 계정, 내가 다시 한 번 강조 할 수 있습니다.
페이스 북 덕분에
Úp CMND + ấn gửi
Chờ 5 – 30 Phút
Facebook trả thư kêu bạn vào Link 097 gì đó thì bật 1 tab lên vào Link
để yên Ip + nn nha
Vào : http://shink.me/vGdsi
Dòng 1 : Link nó
Dòng 2 : Tên nó
Dòng 3 : chọn 11 year
Dòng 4 : 
안녕하세요 팀 페이스 북. 13 세 미만의 아이들이 바로이 계정을 삭제하시기 바랍니다 때문에 그는 포토샵 프로그램을 숨기는 데 사용.
페이스 북 계정을 삭제하기 위해 세심한주의를 기울이십시오.
페이스 북 덕분에
gửi
quay lại case 051 Chọn icon buồn nhất điền
이 계정을 얻으이 내가 계정을 삭제할 때문에 어떤 즉각적인 이유를 볼 수 있도록이 계정 오 내 보고서의 계정을 삭제, 13 세에 페이스 북을 사용할 수 없습니다 작은 ' 부패.
13 세이 나를 도와 페이스 북에서 설정 한 표준 계정, 내가 다시 한 번 강조 할 수 있습니다.
페이스 북 덕분에
mở trường hợp rẹp
이 계정을 얻으이 내가 계정을 삭제할 때문에 어떤 즉각적인 이유를 볼 수 있도록이 계정 오 내 보고서의 계정을 삭제, 13 세에 페이스 북을 사용할 수 없습니다 작은 ' 부패.
13 세이 나를 도와 페이스 북에서 설정 한 표준 계정, 내가 다시 한 번 강조 할 수 있습니다.
페이스 북 덕분에Úp cmnd + ấn gửi 
Fake IP Trung Quốc + NN vào wall victim báo cáo tài khoản giả mạo + yêu cầu đóng tài khoản
+ báo cáo stt + ảnh
buôn bán ma túy + spam
Ngồi chờ victim die
tut mới viết chưa test :))

Nguyễn Ngọc Quí

CHIA SẺ BÀI VIẾT CHO MỌI NGƯỜI:

Bấm Thông báo cho tôi để nhận tin khi admin trả lời