Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

Tut đame checkpoint 13 tuổi

·    TUT ĐAME FAQ 13T Update 6:30 tối 13/06/2017
 "Hi Team Facebook, I'm the family member of this account, I checked this ID card and have discovered it under the age of 13, the facebook standard posing as it was violated. standard.
I hope you will read my report as soon as possible, and please help me delete this account.

4 Clone : IP Đài Loan + Nn Nhật or trung quốc
Chọn 11 year
điền : 
 Facebook删除该帐户,立即原因我问你要删除的帐户,因为此帐户为13岁以下的,不可能用在年龄最小的脸谱,所以我希望你能考虑我的报告,并删除该帐户
让我再次强调这个帐户13岁以下,请帮我做阐述Facebook标准
Facebook
ấn gửi 

2 Clone : IP Trung + nn Đài loan
Chọn ít hơn 9 year
điền :
 “你好團隊的Facebook,立即接受我的報告之前刪除該帳戶在該帳戶下9年刪除該帳
感謝團隊的Facebook
ấn gửi
fake thêm. 1clone giống victim đăng 3 ảnh + stt kéo về 2010 avatar + bìa kéo về 2009 ẩn đi
fake ip Brazil + nn uk 
báo. cáo tài khoản mạo danh tôi - gửi fb - yêu cầu đóng. tài khoản
 vào wall victim báo cáo tài khoản giả mạo - gửi fb - yêu cầu đóng tài khoản - báo cáo 2 ảnh không thú vị + đánh dấu spam
dame ip nào thì báo cáo ip đó
những thành phần không biết sài thì phắng... lại bảo tut anh fix :))
. cấm hỏi ngu :vvv
TUT được viết by : Nguyễn Ngọc Quí
CẢM ƠN ĐÃ GHÉ BLOG : BLOG CHIA SẺ TUT ĐAME MẠO DANH DIE CAO
BLOG : www.nguyenngocquidz.tk
BLOG UPDATE TUT THƯỜNG XUYÊN NÊN ANH/EM CỨ VÀO LÀ CÓ TUT :))
TUT RÍP - PSD CMND - TUT UNLOCK (TRỪ APPS )
TUT RÍP CỰC CHẤT
Đăng kí kênh hộ mình  tại đây