Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

Tut đame checkpoint 13 tuổi

·    TUT ĐAME FAQ 13T Update 6:30 tối 13/06/2017
 "Hi Team Facebook, I'm the family member of this account, I checked this ID card and have discovered it under the age of 13, the facebook standard posing as it was violated. standard.
I hope you will read my report as soon as possible, and please help me delete this account.

4 Clone : IP Đài Loan + Nn Nhật or trung quốc
Chọn 11 year
điền : 
 Facebook删除该帐户,立即原因我问你要删除的帐户,因为此帐户为13岁以下的,不可能用在年龄最小的脸谱,所以我希望你能考虑我的报告,并删除该帐户
让我再次强调这个帐户13岁以下,请帮我做阐述Facebook标准
Facebook
ấn gửi 

2 Clone : IP Trung + nn Đài loan
Chọn ít hơn 9 year
điền :
 “你好團隊的Facebook,立即接受我的報告之前刪除該帳戶在該帳戶下9年刪除該帳
感謝團隊的Facebook
ấn gửi
fake thêm. 1clone giống victim đăng 3 ảnh + stt kéo về 2010 avatar + bìa kéo về 2009 ẩn đi
fake ip Brazil + nn uk 
báo. cáo tài khoản mạo danh tôi - gửi fb - yêu cầu đóng. tài khoản
 vào wall victim báo cáo tài khoản giả mạo - gửi fb - yêu cầu đóng tài khoản - báo cáo 2 ảnh không thú vị + đánh dấu spam
dame ip nào thì báo cáo ip đó
những thành phần không biết sài thì phắng... lại bảo tut anh fix :))
. cấm hỏi ngu :vvv
TUT được viết by : Nguyễn Ngọc Quí
CẢM ƠN ĐÃ GHÉ BLOG : BLOG CHIA SẺ TUT ĐAME MẠO DANH DIE CAO
BLOG : www.nguyenngocquidz.tk
BLOG UPDATE TUT THƯỜNG XUYÊN NÊN ANH/EM CỨ VÀO LÀ CÓ TUT :))
TUT RÍP - PSD CMND - TUT UNLOCK (TRỪ APPS )
TUT RÍP CỰC CHẤT
Đăng kí kênh hộ mình  tại đây

SHARE THIS

Author:

Ngay cả lúc ném miễn phí, mềm và không chỉ ngồi tuyên truyền. kỳ vọng thực tế của các thành viên trong một chiếc váy trên. Căng thẳng hoặc một mũi tên, lưới truyền hình cuối tuần, nước sốt salad.

0 nhận xét: