Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2017

TUT DAME 051 THẦN THÁNH - DQHTUT DAME 051 – DƯƠNG QUANG HÙNG
BƯỚC 1 : CPI 1 CLONE 2015 TRỞ LUI KHÔNG TẠO MỚI ( BỎ GIỚI TÍNH NỮ - YÊU CẦU MAIL THẬT)
BƯỚC 2 : CPI 1 CMND TRÙNG INFO VICTIM RIÊNG PHẦN NĂM SINH BỎ 2006 ( NẾU KHÔNG BIẾT NGÀY THÁNG NĂM SINH THÌ FAKR 02-01-2006)
BƯỚC 3 CÁC BẠN FAKE IP HUNGARY NN HUNGARY
ĐĂNG NHẬP FACEBOOK VÀO RỒI VÀO LINK CONTACT DƯỚI
https://www.facebook.com/help/contact/174263416008051
Ô 1 TÊN VICTIM
Ô 2 LINK VICTIM
Ô 3 ID@FACEBOOK.COM
Ô 4 CHỌN 11 TUỔI
Ô 5 : -Hi Facebook csoport
 Én egy anya a gyermek, és a 13 év alatti gyermek. használt bambusz a hamis születésnapját. Aktuális információk a gyermeket.
- Név: Tên Victim
- Születésnap: Ngày Sinh Fake Trong Cmnd
- Szállás: Quê quán victim
- Link (URL): Link Victim
Szeretnénk Facebook javítani kell, és kérje a gyermek Facebook számla azonnal törölni megsértése a feltételeket, a Facebook csoport.
Köszönöm Team Facebook
UP CMND LÚC NÃY CPI LÊN
RA CASE ĐỂ YÊN IP + CASE + NN
NGỒI XEM PHIM SEX 5P
QUA CASR NẾU NÓ REP VÀO LINKS CONTACT DƯỚI ( BẬT ➕ TAB Ở BÊN CASE NHA )
https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097
Ô 1 LINKS VICTIM
Ô 2 TÊN VICTIM
Ô 3 CHỌN 9T
Ô4 hi facebook csapat. Itt van egy gyermek nem elég idős ahhoz, hogy használni facebook. és remélem, hogy a csoport törli facebook számla azonnal. Köszönet
QUA CASE 051 REP
CHỌN ICON MẶT BUỒN
DÁN THẦN CHÚ NÀY VÀO
hi facebook csapat. Itt van egy gyermek nem elég idős ahhoz, hogy használni facebook. és remélem, hogy a csoport törli facebook számla azonnal. Köszönet
REP BẰNG THẦN CHÚ DƯỚI 
-Hi Facebook csoport
 Én egy anya a gyermek, és a 13 év alatti gyermek. használt bambusz a hamis születésnapját. Aktuális információk a gyermeket.
- Név: Tên Victim
- Születésnap: Ngày Sinh Fake Trong Cmnd
- Szállás: Quê quán victim
- Link (URL): Link Victim
Szeretnénk Facebook javítani kell, és kérje a gyermek Facebook számla azonnal törölni megsértése a feltételeket, a Facebook csoport.
Köszönöm Team Facebook
UP CMND LÊN
DÙNG ACC DAME 051 SPAM ẢNH DAME ẢNH VICTIM ( VẪN ĐỂ IP NN)
DÙNG THÊM 2 ACC KHÁC DỒN 13T THÁI LAN OR HÀN ( LÊN GOOGLE LẤY)
2 AC PHỤ GIỮ NGUYÊN IP NN DAME 13T VÀO WALL VICTIM SPAM ẢNH OR BÁO CÁO ẢNH
NẾU MÀ CÓ RA ICON THÌ CHỌN ICON MẶT BUỒN DÁN THẦN CHÚ NÀY


Welcome to the Facebook Team
This account is impersonating me
I Want Facebook Groups to Delete This Account
Thank you
TẮT HẾT HÓNG DIE
BY : DƯƠNG QUANG HÙNG