Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

Tut đame xuyên verify

BƯỚC 1 FAKE 1 CLONE GIỐNG VICTIM ( AVATA BÌA ẢNH NỖI BẬT MÔ TẢ NGÀY THÁNG NĂM SINH) 
KHÔNG CÓ NGÀY THÁNG NĂM SINH THÌ CHÉM BẬY.. 
BỎ QUÊ QUÁN + THÀNH PHỐ HIỆN TẠI Ở VALEN TÂY BAN NHA 
BƯỚC 2 CẦN CÓ 3 -> 5 BẠN CHUNG VỚI VICTIM 
BƯỚC 3 ĐĂNG 5 STT VÀ 5 CÁI ẢNH KÉO XUỐNG NĂM 2K15 
AVARA + BÌA KÉO XUỐNG 2K14 
BƯỚC 4 DÙNG ACC FAKE ADD VỚI ACC CHÍNH 
RỒI ACC FAKE THÊM QUAN HỆ GIA ĐÌNH VỚI ACC CHÍNH LÀ ANH EM XÁC NHẬN 2 BÊN BỎ CHỈ MÌNH TÔI 
BƯỚC 5 FAKE  IP THUỶ ĐIỂN NN MIẾN ĐIỆN 
BƯỚC 6 VÀO Wall VICTIM CHỌN ĐÓNG TÀI KHOẢN + BÁO CÁO NGƯỜI NÀY MẠO DANH TÔI ( DÙNG ACC FAKE) ( CHẶN VICTIM 
THOÁT ACC FAKE RA ( K ĐĂNG NHẬP ACC FAKE KHI VICTIM CHƯA DIE) 
BƯỚC 7 VẪN IP NN ĐÓ DÙNG ACC CHÍNH VÀO WALL VICTIM BÁO CÁO ==> NGƯỜI NÀY MẠO DANH MỘT NGƯỜI TÔI BIẾT ( TANG ACC FAKE VÔ CHỌN ĐÓNG TÀI KHOẢN ( RỒI BÁO CÁO ĐÂY LÀ TÀI KHOẢN GIẢ MẠO 
ĐÁNG DẤU SPAM ẢNH TẦM 5 CÁI( GIỮ NGUYÊN IP) 
BƯỚC 8 DÙNG 1 ACC PHỤ KHÁC( IP HÀN NN HÀN)  BÁO CÁO ĐÂY LÀ TÀI KHOẢN GIẢ MẠO 
CHỌN ĐÓNG TÀI KHOẢN.. 
ĐÁNH DẤU SPAM ẢNH TẦM 5 CÁI RA ICON ĐIỀN THẦN CHÚ NÀY VÀO 
Hello facebook team !!
I think this is a mistake of the facebook team in my account. And I want the facebook team to check and reactivate my account for me.
Thank you to the facebook team
THÍCH THÌ DỒN THÊM 13 TUỔI 
DÙNG ACC CHÍNH + ACC PHỤ 
Vào Link 13t + 14t (vẫn giữ ip Và NN nhé)
link 13t :https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097
B2:Nhập link của nạn nhân vào
B3:Nhập tên nạn nhân
B4: chon 9 nãm 
B5: "Hello Team Facebook user I am the father of this Facebook account now my son is 13 years old this Facebook account used by the provider for my child because of your Facebook user but my kids did not have to study and not 2 today bear eating affects learning and mental health tap.Toi not want my children to be like that anymore. I want you to read my report will delete its Facebook account within 5 minutes! Thank Team Facebook !!!"
link 14t : https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791
– Dòng 1 link thằng muốn RIP
– Dòng 2 tên face của thằng muốn RIP
– Dòng 3 chọn 11 năm
– Dòng 4 điền thần chú vào: Hi Facebook Team – That child did wrong year of Birth To sign up for Facebook – I request Facebook Team delete that account as terms Facebook set out, – Thank you Facebook team
– Copy đoạn trên và gửi. OK
DỒN 051 
BƯỚC 1 CÁC BẠN FAKE 1 CMND GIỐNG INFO NẠN NHÂN RIÊNG NGÀY THÁNG NĂM SINH BỎ 01-01-2006( KHÔNG CÓ QUÊ QUÁN CỨ CHÉM BẬY) 
BƯỚC 2 TẠO 1 CLONE BỎ NGÀY THÁNG NĂM SINH 01-01-1970(DÙNG GMAIL HOẶC YAHOO ĐĂNG KÝ KO DÙNG MAIL ẢO) (HOẶC 1 ACC NÀO KHÁC.. KHÔNG DÙNG ACC CHÍNH VÀ CÁC ACC ĐẢ DỒN DAME BƯỚC TRÊN ) 
BƯỚC 3 FAKE IP PHÁP+ NN US 
ĐĂNG NHẬP ACC ZÔ 
BƯỚC 4 VÀO LINK
 https://www.facebook.com/help/contact/174263416008051
 
Ô 1 TÊN VICTIM 
Ô 2 LINK VICTIM   
Ô 3 DÙNG MAIL ẨN HAY ID GÌ ĐÓ RỒI THÊM @FACEBOOK.COM
Ô 4 CHỌN 11 TUỔI 
Ô 5 -Hello facebook team
-I think this is an account, used by a child under the age of 13. I would like Facebook to check and delete.
- Full name of the child:  (TÊN VICTIM) 
- date of full birth of the child:01-01-2006
- the child's current home: (NƠI Ở TRONG CMND)
- thank you facebook for reading
UP CMND 
LƯU CASE 
HÓNG 5P  BẬT 1 Tab MỚI IP PHÁP+ NN US 
VÀO LINK 
https://m.facebook.com/help/contact/209046679279097
THÔNG TIN TỰ ĐIỀN NHA 
Ô 1 link nạn nhân
Ô2 tên
Ô3 chọn 11
Ô 4 

Hello facebook team. I think this account is being used by a child under the age of 13. Please check and delete this account immediately. thank you
QUAY LẠI CASE 
BẤM F5
CHỌN CÁI ICON MẶT BUỒN DÁN THẦN CHÚ ĐÓ VÀO 
Hello facebook team. I think this account is being used by a child under the age of 13. Please check and delete this account immediately. thank you

REP 
-Hello facebook team
-I think this is an account, used by a child under the age of 13. I would like Facebook to check and delete.
- Full name of the child:  (TÊN VICTIM) 
- date of full birth of the child:01-01-2006
- the child's current home: (NƠI Ở TRONG CMND)
- thank you facebook for reading
UP CMND
BY DƯƠNG QUANG HÙNG
CẢM ƠN ĐÃ GHÉ BLOG : BLOG CHIA SẺ TUT ĐAME MẠO DANH DIE CAO
BLOG : www.nguyenngocquidz.tk
BLOG UPDATE TUT THƯỜNG XUYÊN NÊN ANH/EM CỨ VÀO LÀ CÓ TUT :)) TUT RÍP - PSD CMND - TUT UNLOCK (TRỪ APPS ) TUT RÍP CỰC CHẤT Đăng kí kênh hộ mình  tại đây