Thứ Năm, 1 tháng 6, 2017

TUT DAME FAQ MD 3P - 4h DIE

BƯỚC 1 FAKE 1 - 3 CLONE GIỐNG VICTIM ( AVATA BÌA ẢNH NỖI BẬT MÔ TẢ NGÀY THÁNG NĂM SINH) 
KHÔNG CÓ NGÀY THÁNG NĂM SINH THÌ CHÉM BẬY.. 
BỎ QUÊ QUÁN + THÀNH PHỐ HIỆN TẠI Ở Montevideo
BƯỚC 2 CẦN CÓ 3 -> 5 BẠN CHUNG VỚI VICTIM 
BƯỚC 3 ĐĂNG 5 STT VÀ 5 CÁI ẢNH KÉO XUỐNG NĂM 2K15 
AVARA + BÌA KÉO XUỐNG 2K14 
BƯỚC 4 DÙNG ACC FAKE ADD VỚI ACC CHÍNH 
RỒI ACC FAKE THÊM QUAN HỆ GIA ĐÌNH VỚI ACC CHÍNH LÀ ANH EM XÁC NHẬN 2 BÊN BỎ CHỈ MÌNH TÔI 
BƯỚC 5 FAKE IP URUGUAY NN ĐÀI LOAN  (NẾU BÁO CÁO RA ICON THÌ CÁC BẠN CỨ CHỌN CÁI MẶT BUỒN DÁN THẦN CHÚ NÀY VÀO
 這是假的賬戶
它是假冒他人
我想Facebook上刪除該帳戶
BƯỚC 6 VÀO Wall VICTIM CHỌN ĐÓNG TÀI KHOẢN + BÁO CÁO NGƯỜI NÀY MẠO DANH TÔI ( DÙNG ACC FAKE)  CHẶN VICTIM 
THOÁT ACC FAKE RA ( K ĐĂNG NHẬP ACC FAKE KHI VICTIM CHƯA DIE) 
BƯỚC 7 VẪN IP NN ĐÓ DÙNG ACC CHÍNH VÀO WALL VICTIM BÁO CÁO ==> NGƯỜI NÀY MẠO DANH MỘT NGƯỜI TÔI BIẾT  TANG ACC FAKE VÔ CHỌN ĐÓNG TÀI KHOẢN  RỒI BÁO CÁO ĐÂY LÀ TÀI KHOẢN GIẢ MẠO 
ĐÁNG DẤU SPAM ẢNH TẦM 5 CÁI( GIỮ NGUYÊN IP) 
BƯỚC 8 DÙNG 1 ACC PHỤ KHÁC( IP HÀN NN HÀN)  BÁO CÁO ĐÂY LÀ TÀI KHOẢN GIẢ MẠO 
CHỌN ĐÓNG TÀI KHOẢN.. 
ĐÁNH DẤU SPAM ẢNH TẦM 5 CÁI RA ICON ĐIỀN THẦN CHÚ NÀY VÀO 
Hello facebook team !!
I think this is a mistake of the facebook team in my account. And I want the facebook team to check and reactivate my account for me.
Thank you to the facebook team
THÍCH THÌ DỒN THÊM 13 TUỔI 
DÙNG ACC CHÍNH + ACC PHỤ 
Vào Link 13t + 14t (vẫn giữ ip Và NN nhé)
link 13t :https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097
B2:Nhập link của nạn nhân vào
B3:Nhập tên nạn nhân
B4: chon 9 nãm 
B5: "Hello Team Facebook user I am the father of this Facebook account now my son is 13 years old this Facebook account used by the provider for my child because of your Facebook user but my kids did not have to study and not 2 today bear eating affects learning and mental health tap.Toi not want my children to be like that anymore. I want you to read my report will delete its Facebook account within 5 minutes! Thank Team Facebook !!!"
link 14t : https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791
– Dòng 1 link thằng muốn RIP
– Dòng 2 tên face của thằng muốn RIP
– Dòng 3 chọn 11 năm
– Dòng 4 điền thần chú vào: Hi Facebook Team – That child did wrong year of Birth To sign up for Facebook – I request Facebook Team delete that account as terms Facebook set out, – Thank you Facebook team
– Copy đoạn trên và gửi. OK
BY DƯƠNG QUANG HÙNG
COPPY NHỚ CHO CÁI NGUỒN NHÁ MẤY CÚN