Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

TUT DAME XIÊN VERY

BƯỚC 1 REG 3 CLONE FAKE GIỐNG VICTIM ALL ( AVATA BÌA MÔ TẢ NGÀY THÁNG NĂM SINH) KHÔNG CÓ NGÀY NĂM SINH CỨ CHÉM BẬY NHƯNG NHỚ NĂM SINH PHẢI BỎ 1990-1996 ĐĂNG 10 STT + 10 CÁI ẢNH KÉO TRẢI TỪ 2013-2015 (1-3 STT BỎ 2017)
BƯỚC 2 CÓ 3 BẠN CHUNG VỚI VICTIM 
BƯỚC 3 
3 CLONE BỎ QUÊ QUÁN + THÀNH PHỐ HIỆN TẠI LÀ 
VALEN TÂY BAN NHA 
CLONE 1 IP HÀN NN HÀN 
CLONE 2 IP THỦY SĨ NN UK 
CLONE 3 IP AUTRAYLYA NN UK 
VÀO WALL VICTIM BÁO CÁO NGƯỜI NÀY MẠO DANH TÔI 
RỒI DÙNG 3 ACC ĐỂ NGUYÊN IP SPAM ẢNH OR STT TẦM 10 CÁI SAU ĐÓ BLOCK VICTIM 
ĐĂNG NHẬP ACC CHÍNH FAKE IP HUNGARY NN HUNGARY 
CPI 1 CMND TRÙNG INFO VICTIM RIÊNG PHẦN NĂM SINH BỎ 2006 ( NẾU KHÔNG BIẾT NGÀY THÁNG NĂM SINH THÌ FAKR 02-01-2006)
BƯỚC 3 CÁC BẠN FAKE IP HUNGARY NN HUNGARY 
VÀO RỒI VÀO LINK CONTACT DƯỚI 
https://www.facebook.com/help/contact/174263416008051
Ô 1 TÊN VICTIM 
Ô 2 LINK VICTIM   
Ô 3 ID@FACEBOOK.COM
Ô 4 CHỌN 11 TUỔI
Ô 5 : -Hi Facebook csoport
 Én egy anya a gyermek, és a 13 év alatti gyermek. használt bambusz a hamis születésnapját. Aktuális információk a gyermeket.
- Név: Tên Victim 
- Születésnap: Ngày Sinh Fake Trong Cmnd 
- Szállás: Quê quán victim 
- Link (URL): Link Victim 
Szeretnénk Facebook javítani kell, és kérje a gyermek Facebook számla azonnal törölni megsértése a feltételeket, a Facebook csoport.
Köszönöm Team Facebook
UP CMND LÚC NÃY CPI LÊN 
RA CASE ĐỂ YÊN IP + CASE + NN 
NGỒI XEM PHIM SEX 5P 
QUA CASR NẾU NÓ REP VÀO LINKS CONTACT DƯỚI ( BẬT ➕ TAB Ở BÊN CASE NHA )
https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097
Ô 1 LINKS VICTIM
Ô 2 TÊN VICTIM 
Ô 3 CHỌN 9T
Ô4 hi facebook csapat. Itt van egy gyermek nem elég idős ahhoz, hogy használni facebook. és remélem, hogy a csoport törli facebook számla azonnal. Köszönet
QUA CASE 051 REP 
-Hi Facebook csoport
 Én egy anya a gyermek, és a 13 év alatti gyermek. használt bambusz a hamis születésnapját. Aktuális információk a gyermeket.
- Név: Tên Victim 
- Születésnap: Ngày Sinh Fake Trong Cmnd 
- Szállás: Quê quán victim 
- Link (URL): Link Victim 
Szeretnénk Facebook javítani kell, és kérje a gyermek Facebook számla azonnal törölni megsértése a feltételeket, a Facebook csoport.
Köszönöm Team Facebook
UP CMND LÊN
BY DƯƠNG QUANG HÙNG