Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

Tut report 808 không cần cmnd

TUT RÍP FAQ MẠO DANH 808 - KHÔNG CẦN CMND
Fake 1 CLONE Giống victim đăng 5 ảnh kéo về 2010 ava + bìa 2013, có bạn chung 30 đứa 
làm theo hướng dẫn rồi lấy ID CARD
FAKE IP Papua- Niu- Ghi-nê + NN TAY BAN NHA
Tự điền :
Thần Chú :
" Hello Team Facebook
This account has forged me for this user using my hacked software that has attacked my information to sign up for a facebook account like me, this Facebook user can attack my account because Confidentiality of my account Please delete this facebook user from your community, Via this URL link:
( URL victim) 
Thanks to Team Facebook"
ÚP ID CARD VỪA LẤY - GỬI FB
√ Vào Wall Victim √ Báo Cáo 3 ảnh buôn bán ma túy + nn ngôn ngữ thù địch √TRẠNG CÁ NHẬN√ CHẶN VICTIM
TUT : BÁ NGUYỄN NGỌC QUÍ


CẢM ƠN ĐÃ GHÉ BLOG : BLOG CHIA SẺ TUT ĐAME MẠO DANH DIE CAO
BLOG : www.nguyenngocquidz.tk
BLOG UPDATE TUT THƯỜNG XUYÊN NÊN ANH/EM CỨ VÀO LÀ CÓ TUT :))
TUT RÍP - PSD CMND - TUT UNLOCK (TRỪ APPS )
TUT RÍP CỰC CHẤT
Đăng kí kênh hộ mình  tại đây