Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2017

TUT UNLOOK CP 13T

BƯỚC 1 CPI 1 CMND THẬT OR FAKE (FAKE THÌ PHẢI MAX CHUẨN) 
BƯỚC 2 FAKE IP CANADA NN ẤN ĐỘ 
https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
BƯỚC 3 ĐIỀU VÀ UP CMND
ĐỂ NGUYÊN IP HÓNG 3P CHỜ REP CASE 
REP CASE CHỈ UP CMND LÊN LÀ ĐC 
HÓNG ACC VỀ 
NẾU LINK 593 CHƯA FIX THÌ ACC SẼ VỀ NHANH HƠN 
GIỜ FIX RỒI XÀI 767 SẼ CHẬM HƠN NHÁ 
BY DƯƠNG QUANG HÙNG