Thứ Ba, 13 tháng 6, 2017

TUT UNLOOK CP 72h

BƯỚC 1 CPI 1 CMND TRÙNG TÊN + NGÀY THÁNG NĂM SINH ACC BỊ ĂN 72h 
BƯỚC 2 FAKE IP NHẬT ĐĂNG NHẬP ACC ĂN 72h VÀO 
RỒI DÁN LINK 
https://en-gb.facebook.com/help/contact/319547548123767
SẼ RA NGÔN NGỮ NHA 
TỰ ĐIỀN UP CMND GỬI 
RA CASE THÌ CÁC BẠN HÓNG REP 
REP CASE CHỈ CẦN UP CMND ĐẢ CPI LÀ OKE 
KHÔNH RA CASE THÌ VẪN VỀ
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG 
BY DƯƠNG QUANG HÙNG