Google Drive direct download link generator

Trình tạo liên kết html

Get Code

Kết quả

"Theo dõi Nguyễn Ngọc Quí Đz thường xuyên để cập nhật các bài viết mới nhé"
UNLOOK TẦM 6h -8h Hoặc 14h -15h 30p NHA 
BƯỚC 1 FAKE 1 CMND MAX CHUẨN TRÙNG INFO ACC 
BƯỚC 2 FAKE IP HY LẠP NN ĐÀI LOAN 
https://zh-tw.facebook.com/help/contact/319547548123767
TỰ ĐIỀN RỒI UP CMND HÓNG 3P SAU CASE 767 NÓ ĐÓNG THÌ CÁC BẠN GIỮ NGUYÊN IP + NN 

VÀO LINK https://zh-tw.facebook.com/help/contact/183000765122339
RỒI ĐIỀN Ở LINK NÀY SAU ĐÓ GỬI
RA CASE 
ĐỂ NGUYÊN IP NN VẬY XEM PHIM 18+ 3P 
QUAY LẠI CASE REP 
THẦN CHÚ : HÃY NHẢ ACC CHO HÙNG ĐZ 
UP CMND LÊN 
LƯU LINK CASE LẠI TẮT IP NN HÓNG VỀ 
CMND ĐZ 5h TRỞ LẠI 
LƯU Ý XEM CASE THÌ PHẢI XEM = TAB ẨN DANH 
CÒN REP THÌ PHẢI FAKE IP 
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG 
BY DƯƠNG QUANG HÙNG 


CHIA SẺ BÀI VIẾT CHO MỌI NGƯỜI:

Bấm Thông báo cho tôi để nhận tin khi admin trả lời