Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

UNLOOK FAQ MẠO DANH

BƯỚC 1 FAKE 1 CMND GIỐNG INFO ACC BỊ DÍNH FAKE NGU RÁN CHỊU 
BƯỚC 2 FAKE IP NGA NN ĐÀI LOAN 
VÀO LINKS  https://zh-tw.facebook.com/help/contact/319547548123767
TỰ ĐIỀN UP CMNS LÊN 
BƯỚC 3 ĐÁ QUA 333 
https://zh-tw.facebook.com/help/contact/183000765122339
TƯ ĐIỀN TIẾP TỤC UP CMND LÊN 
HÓNG 3P FACEBOOK REP 
UP TIẾP CMND LÊN 
TẮT HẾT HÓNG VỀ 
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG 
BY DƯƠNG QUANG HÙNG