Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017

Tut Checkpass Trị Giá 2m - Hùng Dz

Bước 1 Cpi 1 Cmnd trùng info càng tốt k có thì trùng tên
- Fake Ip Ấn Độ Nn Uk 
Bước 2 : Xài id or tên người dùng để đăng nhập ==> bấm quên mật khẩu 
rồi tiếp nó hiện ra 1 cái bảng rồi dán link này lên trên : 
https://www.facebook.com/recover/id_upload?cf=1488070071498277
rồi nhập gmail trắng nhé.
Nó hiện ra 1 cái dòng : 
-Dòng 1 điền Tên trong  nick cần check
<kèm cmnd fake giống info victim>
hóng 5p rep : 
Hello FACEBOOK team, I think someone want hack my acount, and succesed. I see a wall is pretending me with info like me. 
And now, I can't loggin my account. I think he or she was changed my email and phone number so i can't recover my account.  Please help me get back my account. Here is my information.
 - My full name : TÊN VICTIM 
 - My date of birth :  NGÀY THÁNG NĂM SINH TRONG CMND 
 - My new email :  EMAIL TRẮNG CỦA TA 
- LInks(URL) : LINK VICTIM 
 Help me, please. Because in my account is my important document to work. Please, it have a lot of beautiful picture of me and my friends.  FACEBOOK team. I hope you can help me to get back my account. I trust in you. Goodbye
 - My ID card, i think you need that.
<kèm cmnd fake giống info victim>

đã xong hóng nick ngày mai về <3
 
BY : Dương Quang Hùng