Thứ Ba, 25 tháng 7, 2017

EVENT TUT UNLOOK FAQ MẠO DANH

TUT UNLOOK FAQ MẠO DANH – DƯƠNG QUANG HÙNG 
BƯỚC 1 CÁC BẠN 1 CMND THẬT OR FAKE (FAKE LÀ CHUẨN XÍU NHA) TRÙNG INFO ACC DIE 
BƯỚC 2 VÀO TRÌNH DUYỆT GOOGLE HOẶC CỐC CỐC 
VÀO LINK 
https://chrome.google.com/webstore/detail/unlimited-free-vpn-hola/gkojfkhlekighikafcpjkiklfbnlmeio?hl=vi
THÊM TIỆN ÍCH HOLA 
BƯỚC 3 FAKE IP ĐỨC NN UK 
RỒI ĐĂNG NHẬP LOGI 767 VÀO LINK DƯỚI 
https://zh-hk.facebook.com/help/contact/319547548123767
RỒI ĐIỀN NHA 
GỬI FACEBOOK RA CASE.. (PHẦN NÀY ĐỌC KỸ CHÚT) 
 CÁC BẠN COPPY CASE LẠI BẬT 1 TAB TRÊN TRÌNH DUYỆT BẠN UNLOOK DÁN LINK CASE ĐÓ VÀO NHƯ VẬY LÀ TA CÓ 2TAB... 
CÁC BẠN CHỈ F5 1 TAB THÔI NHÁ... F5 CHO TAB ĐÓ NÓ REP LINK 339 ĐẢ QUA 339 THÌ ĐÓNG CASE 100%
THÌ CÁC BẠN QUA TAB K F5 KIA REP CHỈ CẦN ĐÍNH KÈM CMND THÔI REP K QUAN TRỌNG LÀ CASE MỞ LẠI
RỒI LƯU CASE LẠI VÀTẮT ALL HÓNG VỀ 
THE AND TUT DƯƠNG QUANG HÙNG ((=