Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017

TUT REPORT APPS VPBQ

TUT REPORT APPS VPBQ 5h OR 1 NGÀY
  BY : TRẦN THỊ HÀ MY
UPDATE : 7:50 SÁNG 29/07/17 ĐÙA THÔI KHÔNG DIE ĐÂU VIẾT VUI THÔI HIHI
--------------------------------------------------------
FAKE CLONE GIỐNG VICTIM = SĐT + GẮN 3 MAIL
ĐĂNG 2 ẢNH CHỈNH NĂM 2006 AVATAR BÌA CHỈNH NĂM 2005 ẨN ĐI
CÓ 5-10 BẠN CHUNG
FAKE IP US HOẶC IP ẤN ĐỘ + NGÔN NGỮ US HOẶC ĐÀI LOAN
B1 : https://m.facebook.com/help/contact/1758255661104383
CHỌN ⇔ Tôi đã tìm thấy nội dung mà tôi cho rằng vi phạm bản quyền của mình ⇔ Tiếp tục với báo cáo bản quyền của tôi ⇔ Cung cấp nội dung bạn muốn báo cáo
NÓ SẼ RA MỘT BẢNG
Ảnh, video hoặc bài viết
Album ảnh
Khác
BẤM CHỌN 3 CÁI ĐÓ LUÔN
VÀO TRANG CÁ NHÂN VICTIM
COPPY LINK AVATAR + BÌA
DÁN VÀO Ô ĐẦU
CHỌN ⇔ NỘI DUNG NÀY SAO CHÉP TÁC PHẨM CỦA TÔI
CHỌN ⇔ Cung cấp nội dung có bản quyền của bạn
CHỌN MỘT ẢNH
VÀO TRANG CÁ NHÂN MÌNH ⇔ COPPY LINK AVATAR DÁN VÀO
CHỌN ⇔ Xác nhận nội dung khai báo
ÚP CMND GỬI
--------------------------
DÙNG 2 CLONE ; FAKE IP TRUNG QUỐC NN NHẬT ;
VÀO TRANG CÁ NHÂN VICTIM
BÁO CÁO 10-20 ẢNH - KHÔNG PHÙ HỢP VÀ LĂNG MẠ
BÁO CÁO TÀI KHOẢN MẠO DANH TÔI - GỬI
YÊU CẦU ĐÓNG TÀI KHOẢN
BÁO CÁO TÀI KHOẢN NÀY CHIA SẺ KHIÊU DÂM PHẢN CẢM - KHÁC -GỬI

CHẶN VICTIM