Google Drive direct download link generator

Trình tạo liên kết html

Get Code

Kết quả

"Theo dõi Nguyễn Ngọc Quí Đz thường xuyên để cập nhật các bài viết mới nhé"
TUT REPORT APPS VPBQ 5h OR 1 NGÀY
  BY : TRẦN THỊ HÀ MY
UPDATE : 7:50 SÁNG 29/07/17 ĐÙA THÔI KHÔNG DIE ĐÂU VIẾT VUI THÔI HIHI
--------------------------------------------------------
FAKE CLONE GIỐNG VICTIM = SĐT + GẮN 3 MAIL
ĐĂNG 2 ẢNH CHỈNH NĂM 2006 AVATAR BÌA CHỈNH NĂM 2005 ẨN ĐI
CÓ 5-10 BẠN CHUNG
FAKE IP US HOẶC IP ẤN ĐỘ + NGÔN NGỮ US HOẶC ĐÀI LOAN
B1 : https://m.facebook.com/help/contact/1758255661104383
CHỌN ⇔ Tôi đã tìm thấy nội dung mà tôi cho rằng vi phạm bản quyền của mình ⇔ Tiếp tục với báo cáo bản quyền của tôi ⇔ Cung cấp nội dung bạn muốn báo cáo
NÓ SẼ RA MỘT BẢNG
Ảnh, video hoặc bài viết
Album ảnh
Khác
BẤM CHỌN 3 CÁI ĐÓ LUÔN
VÀO TRANG CÁ NHÂN VICTIM
COPPY LINK AVATAR + BÌA
DÁN VÀO Ô ĐẦU
CHỌN ⇔ NỘI DUNG NÀY SAO CHÉP TÁC PHẨM CỦA TÔI
CHỌN ⇔ Cung cấp nội dung có bản quyền của bạn
CHỌN MỘT ẢNH
VÀO TRANG CÁ NHÂN MÌNH ⇔ COPPY LINK AVATAR DÁN VÀO
CHỌN ⇔ Xác nhận nội dung khai báo
ÚP CMND GỬI
--------------------------
DÙNG 2 CLONE ; FAKE IP TRUNG QUỐC NN NHẬT ;
VÀO TRANG CÁ NHÂN VICTIM
BÁO CÁO 10-20 ẢNH - KHÔNG PHÙ HỢP VÀ LĂNG MẠ
BÁO CÁO TÀI KHOẢN MẠO DANH TÔI - GỬI
YÊU CẦU ĐÓNG TÀI KHOẢN
BÁO CÁO TÀI KHOẢN NÀY CHIA SẺ KHIÊU DÂM PHẢN CẢM - KHÁC -GỬI

CHẶN VICTIM

CHIA SẺ BÀI VIẾT CHO MỌI NGƯỜI:

Bấm Thông báo cho tôi để nhận tin khi admin trả lời