Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017

TUT REPORT FAQ BÁ


FAKE 2 CLONE ĐĂNG 5 ẢNH CHỈNH NĂM 2014 - 2016 AVATAR BÌA NĂM 2009 ẨN ĐI, CÓ 5 BẠN CHUNG
Nơi ở + quê quán : Clone 1, Seoul, South, Korea
Clone 2 : Osaka
CLONE 1 : FAKE IP HÀN QUỐC + NN
CLONE 2 : FAKE IP NHẬT + NN
----------------------------------------------------
BẬT 4 TAB CỐC CỐC VÀ GOOGLE
ĐĂNG NHẬP 2 NÍCH FAKE
1 NÍCH 2 TAB

  • BÁO CÁO TÀI KHOẢN MẠO DANH AI ĐÓ - TÔI - GỬI ( QUA TAB GOOGLE BẤM GỬI )
  • BÁO CÁO TÀI KHOẢN GIẢ MẠO DOANH NGHIỆP - GỬI
  • YÊU CẦU ĐÓNG TÀI KHOẢN
  • CHẶN VICTIM
2 CLONE LÀM TƯƠNG TỰ NHƯ NHAU
VICTIM DIE MỘT CÁI CHỚP MẮT 😂
By : TRẦN THỊ HÀ MY