Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017

Tut report faq md - bao die


FAKE CLONE = SĐT + GẮN 2 MAIL XÁC NHẬN MÃ
ĐĂNG 8 ẢNH KÉO VỀ 2012 AVATAR + BÌA 2009 ẨN ĐI, CÓ 10 BẠN CHUNG
INFO NÓ NẾU CÓ
17-06-1996
Nơi ở + Quê Quán - Băng Cốc (Bangkok, Thailand)
Để chế độ mọi người
Fake chuẩn nha máy HACKER
Tải Hola Or HMA
Fake IP Thái Lan + Ngôn ngữ Thái
- BÁO CÁO TÀI KHOẢN MẠO DANH AI ĐÓ – TÔI – GỬI
- BÁO CÁO TÀI KHOẢN GIẢ MẠO DOANH NGHIỆP – GỬI
- BÁO CÁO HỌ ĐANG CHIA SẺ KHIÊU DÂM VÀ PHẢN CẢM – DÒNG 1 - GỬI
- YÊU CẦU ĐÓNG TÀI KHOẢN 3 LẦN
---------------------------------------------------

BÁO CÁO 3 ẢNH - Ảnh này không phù hợp, làm phiền hoặc không thú vị
- BÁO CÁO 3 STT - Nó mô tả việc mua hoặc bán thuốc phiện, súng hoặc các sản phẩm người lớn
CHẶN VICTIM
DÙNG ẠC CHÍNH
ADD VỚI ẠC FAKE
- BÁO CÁO TÀI KHOẢN MẠO DANH AI ĐÓ – NGƯỜI TÔI BIẾT – DIỀN TÊN ẠC FAKE – GỬI
- BÁO CÁO TÀI KHOẢN GIẢ MẠO DOANH NGHIỆP – GỬI- BÁO CÁO HỌ ĐANG CHIA SẺ KHIÊU DÂM VÀ PHẢN CẢM – DÒNG 1 - GỬI
-------------------------------------------------------------
- BÁO CÁO 1 ẢNH Ảnh này không phù hợp, làm phiền hoặc không thú vị
- BÁO CÁO 1 ẢNH Ảnh này lăng mạ hoặc tấn công người khác dựa trên tôn giáo, dân tộc hoặc khuynh hướng tình dục của họ
-
BÁO CÁO 1 ẢNH Ảnh này làm tôi hoặc người mà tôi biết bị bẽ mặt
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PHẦN FAKE IP THÌ LÊN YOUTUBE NHÁ MÁY HACKER
HMA THÌ TỐN TIỀN NHƯNG FAKE CHUẨN, CÒN HOLA THÌ FREE NHƯNG HAY NHẢY IP

HOLA ; https://chrome.google.com/webstore/detail/unlimited-free-vpn-hola/gkojfkhlekighikafcpjkiklfbnlmeio?hl=vi
HMA : https://www.hidemyass.com/downloads