Google Drive direct download link generator

Trình tạo liên kết html

Get Code

Kết quả

"Theo dõi Nguyễn Ngọc Quí Đz thường xuyên để cập nhật các bài viết mới nhé"
Fake avatar + bìa + tên +biệt hiệu khỏi fake ảnh nổi bật nhưng fake tiểu sử
Xong add+ 2-3 bạn chung 
Nếu có info thì fake không có thì fake ngày tháng chém đại năm sinh bỏ từ 1970- 1984 tùy chọn 👌 <chế độ chỉ mình tôi>
Quê quán : Valencia Tây ban nha
Thành phố hiện tại : Valencia Tây ban nha
Lưu ý : anh em hãy thay đổi avatar + bìa về 2009-04-30 rồi ản khỏi dòng thời gian...
Tất cả để chế độ mọi người 
Up 4 stt + 3 cái ảnh TÙY CHỌN chế độ mọi người kéo Stt và ảnh về năm 2012 đến 2014
Xong fake ip Brasil nn us
3 chấm => reprot =>Report this profile=>They're pretending to be me or someone I know=>Me=>submit ....
3 chấm => reprot =>Report this profile=>They're sharing inappropriate or offensive posts=>Other=> submit...
3 chấm => reprot =>Report this profile=>They're sharing inappropriate or offensive posts=>Sexually suggestive=>submit...
3 chấm=> block =>confirm
Rồi dùng acc chính ip Us nn đài loan  => báo cáo tài khoản giả mạo 
==> có thể dame 3 cái ảnh quấy rối 
The end ---- Dương Quang Hùng ✔

CHIA SẺ BÀI VIẾT CHO MỌI NGƯỜI:

Bấm Thông báo cho tôi để nhận tin khi admin trả lời