Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017

TUT Unlook 13 Tuổi Bằng Link 481

Bước 1 Chuẩn Bị 1 Cmnd Trùng Info Acc Bị Khóa (Thật Or Fake) 
Bước 2 Tải Hma Hoặc Proxy Để Fake Ip Hongkong Nn Uk 
https://en-gb.facebook.com/help/contact/558854327550481
Up Cmnd Đả Cpi
Ô1 Họ
Ô2 Tên Đệm
Ô3 Tên
Ô 4 Mail Acc Bị Khóa
Rồi Gửi
Hóng 3p Case Rep Ta Rep Lại Case Cmnd Chuẩn Hóng Về
Vì Link Này Auto Rep Nên Ta Lệ Rep Ảo Cao
Nếu Nó Rep Ảo Ta Rep Lại Chịu Về Thì Thôi
Unlook Tên Giả Tương Tự Nha Như Trên Nha Nhưng Ta Sài Ip Us Nn Us Thay Ip Hongkong nn Uk Nhá 
Chúc Các Bạn Thành Công 
By Dương Quang Hùng