Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2017

TUT Unlook Apps Tên Giả - Hùng Dz

TUT UNLOOK APPS TÊN GIẢ 
BƯỚC 1 CPI 1 CMND CHUẨN TRÙNG INFO THẬT THÌ CÀNG TỐT 
BƯỚC 2 FAKE IP TRUNG QUỐC NN ĐÀI LOAN ( FAKE =  PROXY OR SAFE VÌ HMA FAKE IP CHINA K ĐC NHA ) 
BƯỚC 3 VÀO LINKS 
https://zh-tw.facebook.com/help/contact/319547548123767
BƯỚC 4 ĐIỀN VÀ UP CMND 
VÌ MÌNH UNLOOK 1 SỐ TRƯỜNG HỢP LÀ NÓ ĐÁ 339 NÊN CÁC BẠN CỨ BẬT 2 TAB CHO NÓ CHẮC 
( K BIẾT SÀI 2 TAB RÁNG CHỊU) 
BƯỚC 5 HÓNG 3P CASE REP VỀ 
TA REP LẠI 
你好facebook團隊:這是我的身份證。對不起,這裡的錯誤信息。我希望很快會通過以下信息確認此帳戶 全名: Tên 出生日期 : Ngày Tháng Năm Sinh 感謝facebook團隊
Úp CMND 
LƯU CASE HÓNG VỀ
NẾU CASE REP TẠCH THÌ CÁC BẠN ĐÓNG CASE 7 NGÀY SAU UNLOOK LẠI = CMND KHÁC 
  !! By Dương Quang Hùng✔