Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017

TUT Verify Bảo Mật Facebook

Bước đâu :chỉnh ngày tháng năm sinh trung khớp với cmnd thật or fake nếu quá giới hạn đổi rồi
Vào : http://shink.me/tW57B
Tự điền nhé
Rồi chọn : đây là sinh nhật tôi Bla bla
Đợi 2-5 phút nó đổi ngày sinh cho mình
------------------------------------------------------------
Chuẩn Bị CMND Thật Trùng Khớp Với Thông Tin Trên Facebook hoặc Fake Chuẩn Phôi Chưa Fix Đẹp
Rồi Đăng Nhập Ặc cần Verify , vào link dưới gét 1 cái bản ID rồi download về
http://shink.me/03ZvQ
TÊN FACEBOOK PHẢI LÀ TÊN THẬT GIỐNG NHƯ TRÊN CMND
NGÀY SINH CŨNG GIỐNG TRÊN CMND.
BƯỚC 2:
All Thông Tin Để Chế Độ ( Chỉ mình tôi )
BƯỚC 3:
TẮT ỨNG DỤNG
VÀO CÀI ĐẶT--->Ứng dụng, trang web và plugin--->VÔ HIỆU HÓA
RỒI CÀI GMAIL VÀO TÀI KHOẢN
VÀO CÀI ĐẶT

RỒI THÊM CỠ 5,6 CÁI GMAIL VÀO. (CÀI GMAIL ĐỂ HỒI UNL tài khoản miss. thì mình dùng gmail khác dùng cho khỏi spam)

Fake IP US + Ngôn Ngữ US
Vào : http://shink.me/zGxhA
Chọn : This doesn't answer my question
Chọn : Other
Dòng 1 : Tên Ních
Dòng 2 : Vietnamese
Dòng 3 : Mail Ních
Dòng 4 : Mail Ních
Click Vào : I agree
Gửi
Lưu Case, Đợi Nó Trả Thư
REP CASE :
Dear Facebook Team,
Please check back, please help me, this is the account holder  
It is very important to me.
My name is: tên ních
Birthday: ngày sinh ních
Email: Mail Ních
Here is my photo of my ID, please check it clear.,
ÚP CMND + ID CARD
GỬI
Bước này :
Cần 1 ặc bị checkpoint sdt mới vào được link nha
YouTube có hướng dẫn cách login
------------------------------------------------------
FAKE IP UK + NGÔN NGỮ US
Vào : http://shink.me/STrGy
Điền Gmail Cần Verify
Úp cmnd + ID card
Gửi,
Lưu case lại, đợi nó trả lời
Rẹp lại
- Facebook, it is very important for me to help me use facebook properly and help me verify my identity with my friend. I have a government identification card provided to me.
Include
My name is : tên ních
Birthday: ngày sinh
Accommodation : nơi ở trong cmnd
Email : mail ních
Hope facebook help me this is very important for facebook.
Thanks Team Facebook !!!
Úp cmnd + ID card gửi
Fake IP Canada Ngôn ngữ US
Vào : http://shink.me/l278p
Tên cần đổi
Ví dụ : Nguyễn Ngọc Quí
Dòng 1 : viết Quí
Dòng 2 : viết Ngọc
Dòng 3 : viết Nguyễn
Chọn dòng 3 dưới Lên
Úp cmnd + ID card ( úp ô đầu thôi nha )
Đợi tên về hoặc nó rẹp là ( tài khoản của bạn đã được giải quyết )
Rẹp lại
-Hi Facebook Team
-My New Name It Isn't Set On My Account
-My New Name Is: " tên muốn đổi "
-And this is my ID Card: số cmnd
-Thanks Facebook Team
Úp cmnd
Gửi
Hóng tên

Verify tên giả
Fake IP ĐÀI LOAN + nn US
Vào : http://shink.me/YaRs2
Dòng 1 : tên ( ví dụ : Quí )
Dòng 2 : họ (ví dụ : Nguyễn Ngọc )
Dòng 3 : Mail ních
1 : là Nam
2 : là Nữ
Ngày tháng năm sinh ních
Click : I agree
Úp cmnd gửi - chọn ô giữa