Google Drive direct download link generator

Trình tạo liên kết html

Get Code

Kết quả

"Theo dõi Nguyễn Ngọc Quí Đz thường xuyên để cập nhật các bài viết mới nhé"
NẾU 1 SỐ ACC CÁC BẠN CHƯA BẤM TIẾP TỤC THÌ LÀM THEO MÌNH SẼ VƯỢT 5S NHÁ
 TẢI HOLA VỀ FAKE IP HUNGARY
BẬT
1 TAB
https://m.facebook.com
1 TAB
https://mbasic.facebook.com
RỒI ĐĂNG NHẬP ACC 72h VÔ
F5 3 LẦN QUA TAB
https://mbasic.facebook.com
BẤM TIẾP TỤC SẼ QUA CP SDT OR CP XÁC NHẬN BẠN BÈ
NẾU 1 SỐ ACC ĐẢ ẤN TIẾP TỤC
THÌ CÁC CPI 1 ẢNH RÕ MẶT ( ẢNH THẬT CÓ TRONG ABUM NHA)
RỒI FAKE IP VQA NN VQA
UP THẲNG LÊN ( KHÔNG CÓ KHỎI UP)
RỒI CPI 1 CMND TRÙNG TÊN + NGÀY THÁNG NĂM SINH VỚI ACC DIE ( THẬT OR FAKE FAKE LÀ PHẢI CHUẨN K FIX NHA)
FAKE IP HUNGARY NN US
VÀO LINK
https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
UP CMND RA CASE
HÓNG REP
Hello Facebook Team,
- I read Facebook's community standards, I think I do not violate the terms.
- Maybe my Facebook account is disabled is wrong.
- I hope Facebook will review and reactivate my account.
- Below are some of my personal information.
My name: (tên đầy đủ của bạn)
My birthday: (ngày sinh của bạn, trùng với thông tin acc )
UP CMND HÓNG VỀ.


CHIA SẺ BÀI VIẾT CHO MỌI NGƯỜI:

Bấm Thông báo cho tôi để nhận tin khi admin trả lời