Thứ Hai, 7 tháng 8, 2017

Link Report Facebook All Dạng FAQ


Báo cáo nội dung trên Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/274459462613911
Report an Underage Child: https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791
Báo cáo tài khoản của phạm nhân: https://www.facebook.com/help/contact/564493676910603
Report an Underage Child: https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097
Report tài khoản giả mạo: https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948
Report Suicidal Content(Tự Tử): https://www.facebook.com/help/contact/305410456169423
Báo cáo người phạm tội tình dục: https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325
Báo cáo tài khoản giả mạo: https://www.facebook.com/help/contact/169486816475808
Báo cáo trẻ dưới 13 tuổi ( faq 13t ) : https://www.facebook.com/help/contact/174263416008051
Request Help with Your Child's Ads Settings: https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614
Báo cáo vi phạm quyền riêng tư: https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922