Thứ Năm, 17 tháng 8, 2017

Tut đame faq 13t


FAKE 2 CLONE GIỐNG VICTIMĐĂNG 5 ẢNH CHỈNH NĂM ( 2015 )ĐĂNG 3 STT CHỈNH NĂM ( 2015 ) 1 STT 2016INFO BỎ VÀO NẾU CÓ KHỐNG CÓ THÌ THÔI ĐỂ : 01-02-1970 THÀNH PHỐ HIỆN TÀI VÀ QUÊ QUÁN ĐỂ : Hồng Kông (Hong Kong)CHẾ ĐỘ MỌI NGƯỜI KẾT BẠN VỚI BẠN VICTIM - 5 ĐỨA CÀNG NHIỀU CÀNG TỐT XONG KẾT BẠN VỚI ẠC CHÍNH ĐỂ QUAN HỆ ( CHA CON ) ĐỂ CHẾ ĐỘ CHỈ MÌNH TÔI THOÁT ẠC FAKE RA
FAKE IP MA RỐC + NN HONGKONG
DÒNG 1 : GMAIL NÍCH FAKE
DÒNG 2 : TÊN VICTIM
DÒNG 3 : URL VICTIM
DÒNG 4 : ID NÓ ( VÍ DỤ url NÓ LÀ https://www.facebook.com/Account.BeMy.BatTu.Dung.Report.Yeu.May.Anh.Lam - THÌ MÌNH CHỈ LẤY PHẦN - Account.BeMy.BatTu.Dung.Report.Yeu.May.Anh.Lam - RỒI THỀM @FACEBOOK.COM 
DÒNG 5 : CHỌN 12 YEAR
DÒNG 6 : 你好蒂姆的Facebook,這個帳戶已違反了Facebook的社區標準,我說,Facebook的用戶是不夠的老使用Facebook一個孩子,你不能再使用Facebook
此帳戶立即說:
刪除這些Facebook用戶永久也再沒有違反你給出的標準開始。
全名:Tên Victim
日期或出生: Ngày Tháng Năm Sinh Trong CMND
由於Facebook的添
ÚP CMND
RA 1 CÁI LINK MỚI GỌI LÀ CASE CÁC BẠN COPPY NÓ LẠI
DÙNG NÍCH 9 :
FAKE IP MA RỐC + NN HONGKONG
BÁO CÁO TÀI KHOẢN MẠO DANH AI ĐÓ - NGƯỜI TÔI BIẾT - ĐIỀN TÊN ẠC FAKE - GỬI
BÁO CÁO TÀI KHOẢN GIẢ MẠO - GỬI
BÁO CÁO 2 ẢNH KHÔNG PHÙ HỢP 1 ẢNH BỂ MẶT TÔI
2 STT QUẤY RỐI
DÙNG NÍCH FAKE :
FAKE IP GIỐNG NÍCH CHÍNH
BÁO CÁO TÀI KHOẢN MẠO DANH AI ĐÓ - TÔI - GỬI
BÁO CÁO TÀI KHOẢN GIẢ MẠO - GỬI
BÁO CÁO 2 ẢNH LĂNG MẠ
2 ẢNH BỂ MẶT TÔI
1 STT BUÔN BÁN THUỐC PHIỆN 2 STT QUẤY RỐI
CHẶN VICTIM
XONG THOÁT ẠC FAKE RA
BẤT TAB KẾ BÊN
CỨ ĐẾ YÊN IP
DÒNG 1 : URL VICTIM
DÒNG 2 : TÊN VICTIM
DÒNG 3 : CHỌN 12 YEAR
DÒNG 4 :
請關閉此帳戶,因為孩子使用了Photoshop的假身份證。 Facebook有欺詐性的逃稅。 我建議Facebook團隊現在阻止這個孩子。 感謝Facebook團隊
DÒNG 5 : ĐIỀN GMAIL NÍCH FAKE
ẤN GỬI
QUAY LẠI 051 RẸP CASE
你好蒂姆的Facebook,這個帳戶已違反了Facebook的社區標準,我說,Facebook的用戶是不夠的老使用Facebook一個孩子,你不能再使用Facebook
此帳戶立即說:
刪除這些Facebook用戶永久也再沒有違反你給出的標準開始。
全名:Tên Victim
日期或出生: Ngày Tháng Năm Sinh Trong CMND
由於Facebook的添
ÚP CMND
GỬI