Google Drive direct download link generator

Trình tạo liên kết html

Get Code

Kết quả

"Theo dõi Nguyễn Ngọc Quí Đz thường xuyên để cập nhật các bài viết mới nhé"
TUT ĐAME CÂM LẶNG
( KHÓA MỖM CHÓ )
BY : TTHM
UPDATE : 29/07/17
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
FAKE 1 CLONR GIỐNG VICTIM AVATAR BÌA
CHỈNH NĂM 2006
FAKR IP US NGÔN NGỮ HÀN QUỐC
https://www.facebook.com/help/contact/14336385
2478561
CHỌN ⇔ QUYỀN CỦA NGƯỜI LỚN ⇔ CÓ ⇔

Dòng 1 : LINK ẢNH BÌANÓ
Dòng 2 : Tên của bạn ních fake
Dòng 3 : Họ của bạn ních fake
Dòng 4 : gmail ních ních fake
TÍCH VÀO Ô VUÔNG - BẤM GỬI

VÀO TRANG CÁ NHÂN VICTIM
BÁO CÁO ẢNH BÌA KHÔNG PHÙ HỢP HOẶC
BUÔN BÁN THUỐC PHIỆN

ĐỂ YÊN IP
https://m.facebook.com/help/contact/14405906240
8922

Chọn theo thứ tự
1.1.1.1.1.1

Dòng 1 : LINK AVATAR NÓ
Dòng 2 : Tên của bạn ních fake
Dòng 3 : Họ của bạn ních fake
Dòng 4 : gmail ních ních fake
GỬI

DÙNG TẦM 10 CLONE - IP ẤN ĐỘ NGÔN NGỮ
Ả RẬP
BÁO CÁO AVATAR + BÌA

KHÔNG PHÙ HỢP HOẶC LĂNG MẠ

DÙNG 4 CLONE

CLONE 1 :IP US NN TAY BAN NHABÁO CÁO
5 ẢNH BUÔN BÁN THUỐC PHIỆN

CLONE 2 :IP TAY BAN NHA NN UK BÁO CÁO
5 ẢNH KHÔNG PHÙ HỢP

CLONE 3 :IP BRAZIL NN USBÁO CÁO 5 ẢNH
LĂNG MẠ

CLONE 4 :IP CHILE NN TRUNG QUỐC BÁO
CÁO 5 ẢNH KHIÊU DÂM

1 : CÂM LẶNG 30DAYS
2 : APPS VPBQ

CHIA SẺ BÀI VIẾT CHO MỌI NGƯỜI:

Bấm Thông báo cho tôi để nhận tin khi admin trả lời