Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2017

TUT DAME MD UPDATE- DQH

Tải ứng dụng fake ip hola 
B1 Fake 1 Acc Clone Giống All Victim 
-Năm sinh bỏ 1984
-Quê quán bỏ macao 
-Thành phố hiện tại macao 
B2 Add Từ 3-10 Bạn Chung ( Cứ Add nhìu vào để nhanh có bạn chung) 
Đăng 5 cái ảnh có trên wall victim lên acc fake
Thay đổi ngày đăng thành 2k11 nhưng khác ngày tháng nhé
Đăng 4 Stt Đăng có trên wall nó 
- 01-01-20012
- 02-01-2013
- 08-07-2016
- 01-01-2017
Avat thay đổi ngày đăng là 1984 
Bìa thì 2k8 
Nếu đả đủ 3 – 10 Bạn Chug ta triển thôi
Fake ip Thụy Điển NN Miến Điện 
Vào Wall victim 
Đóng tài khoản 4 lần
Báo cáo md tôi
Báo cáo nội dung không phù hợp => khác=> gửi fb 
Báo cáo nội dung không phù hợp => gợi dục=> gửi fb 
Rồi Spam 4-10 cái ảnh victim 
Xong block nó 👌

VÀO LINK LẤY 1 ID CARD 
http://www.funjaki.com/apps/generate-facebook-id-card
XONG OUT 
KHÔNG ĐĂNG NHẬP ACC FAKE KHI VICTIM CHƯA DIE 
LƯU Ý GIỮ LẠI MAIL ACC FAKE 
RỒI FAKE IP Niu Gi Lân NN UK

vÀO link : http://ouo.io/7rmZCB

Tự Điền
      Thần chú rep : 
 - My name: Tên acc fake          
 - Impostor name:Tên victIm
 - Link (URL) to the impostor profile:    Link victim
 Team Facebook account review and delete.                Thank you.
UP ID CARD 
QUA ACC CHÍNH IP TRUNG QUỐC NN TRUNG QUỐC 
BÁO CÁO NỘI DUNG KHÔNG PHÙ HỢP ( KHÁC GỬI FACEBOOK 
BÁO CÁO NỘI DUNG KHÔNG PHÙ HỢP ( GỢI ( GỬI FACEBOOK
Báo Cáo 4 Cái Ảnh Khiêu Dâm 
Hóng Die
By : Dương Quang Hùng