Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2017

TUT UNLOCK 72H 1H VỀ

CHUẨN BỊ 1 CMND CHUẨN ( TRÙNG KHỚP INFO FB ) CMND GOOGLE CŨNG ĐƯỢC NHA

FAKE IP THÁI LAN + NN ĐÀI LOAN

LOGIN NÍCH BỊ 72H

VÀO : https://zh-tw.facebook.com/help/contact/319547548123767

ÚP CMND + GỬI

RA CASE LƯU LẠI BẬT TAB KẾ DÁN VÀO F5 1 TAB XONG ĐỢI FB RẸP
QUA TAB KHÔNG FB RẸP

HÓNG DDOS FACEBOOK
BY : NGUYỄN NGỌC QUÍ

ÚP CMND + GỬI
TẮT ALL HÓNG 1H VỀ
ĐÃ TEST VÀ VỀ

BY : NGUYỄN NGỌC QUÍ