Thứ Tư, 23 tháng 8, 2017

TUT UNLOOK 13T - DQH

B1: Cpi 1 Cmnd Trùng Info Acc Die 
B2: Tải Hola Rồi Fake Ip Hungary nn Hungary Đăng Nhập Acc Die Vào
Rồi Dán Link : https://hu-hu.facebook.com/help/contact/183190208381429
Up Cmnd Đả Cpi
B3: Canh 3-5p F5 Rồi Rep
Rep Thì Chỉ Cần Up Cmnd Nhé 👌
B4 Lưu Case Tắt All Hóng Về Nếu Cmnd Dz 
Lưu Ý Anh Em Xem Case = Tab Ẩn Nha 
Có Thắc Mắc Hoặc Nhu Cầu Gì Xin Liên Hệ
https://www.facebook.com/Be.Hung.3.Tuoi