Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2017

TUT UNLOOK FAQ MD - DQH

B1 : CPI 1 CMND TRÙNG INFO VỚI ACC DIE 
B2 : FAKE IP CANADA NN TRUNG QUỐC 
B3:ĐĂN NHẬP VÔ ACC DIE RỒI DÁN LINK 
https://zh-cn.facebook.com/help/contact/183190208381429
SẼ RA 1 BẢNG UP CMND GỬI
RA CASR LƯU LẠI 
B4 HÓNG 3P F5 RỒI TẮT ALL KHÔNG REP NHA VÌ REP TỶ LỆ LẠC KÊNH SẼ RẤT CAO
CHÚ Ý : XEM CASE  PHẢI XEM = TAB ẨN 👌
Anh Em Có Thắc Mắc Gì Liên Hệ Mình Qua Link Fb Dưới Nha 
https://www.facebook.com/Be.Hung.3.Tuoi