Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2017

Ảnh Bìa Liên Quân

Sau đây là Ảnh Bìa Liên Quân Mobile

                                                      Airi
                                                     Alice


                                                   Batman


                                                     Butterfly

                                                      

                                                       Cresht                                                   Điêu thuyền


                                                       Gildur


                                                        Krixi

                                                       
                                                        Fennik 

                                                         Lauriel