Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2017

Cách nhắn tin chữ vàng facebook

Cách bạn bấm ``` xong bấm tổ hộp Ctrl Shift xong nhập nội dung - enter

Ảnh Minh Họa