Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017

Hiện Thông Báo Khi Coppy Bài Viết

 Chào các bạn, bài viết này NGUYỄN NGỌC QUÍ ĐZ sẽ chia sẻ đến các bạn một đoạn javascript ngắn giúp hiện một popup thông báo khi người dùng bấm Ctrl C, nhắc nhở họ nếu có coppy thì phải ghi nguồn. Thủ thuật này khá hay đấy!CÁCH THỰC HIỆN

Chèn đoạn cide vào trước thẻ </head>

<script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js' type='text/javascript'/><script type="text/javascript"> jQuery(document).ready(function() { var ctrlDown = false; var ctrlKey = 17, vKey = 86, cKey = 67; jQuery(document).keydown(function(e) { if (e.keyCode == ctrlKey) ctrlDown = true; }).keyup(function(e) { if (e.keyCode == ctrlKey) ctrlDown = false;}); jQuery(document).keydown(function(e) {if (ctrlDown &amp;&amp; e.keyCode == cKey) { alert('Vui lòng ghi nguồn bacsiwindows.com nếu copy nhé!'); } return true; }); });</script>
Bước 2 : Lưu chủ đề

nếu như HTML của bạn có sẵn thư viện jquery rồi thì bỏ đoạn này trong code, để tránh gây xung đột


<script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js' type='text/javascript'/>


LỜI KẾT

Chúc các bạn thành công
              
                                                                                              view-source: Bacsiwindows