Google Drive direct download link generator

Trình tạo liên kết html

Get Code

Kết quả

"Theo dõi Nguyễn Ngọc Quí Đz thường xuyên để cập nhật các bài viết mới nhé"

Video : Check Info Ẩn Facebook = Token
ĐOẠN CODE : https://graph.facebook.com/fql?q=SELECT%20uid,%20birthday%20FROM%20user%20WHERE%20uid%20IN%20(%20SELECT%20uid2%20FROM%20friend%20WHERE%20uid1%20=%20me()%20)%20ORDER%20BY%20rand()%20limit%205000&access_token= CHỖ NÀY LÀ TOKEN CỦA BẠN LƯU Ý LÀ CHŨ CUỐI TOKEN PHẢI CÓ DẤU + NHA

VÍ DỤ : CHỮ CUỐI TOKEN LÀ D+ VẬY NÓ MỚI HIỆN NHA

ANH EM BẬT FULL HD 720 LÊN XEM CHO RÕ NHA

CHIA SẺ BÀI VIẾT CHO MỌI NGƯỜI:

Bấm Thông báo cho tôi để nhận tin khi admin trả lời