Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017

Check Info Ẩn Facebook = Token


Video : Check Info Ẩn Facebook = Token
ĐOẠN CODE : https://graph.facebook.com/fql?q=SELECT%20uid,%20birthday%20FROM%20user%20WHERE%20uid%20IN%20(%20SELECT%20uid2%20FROM%20friend%20WHERE%20uid1%20=%20me()%20)%20ORDER%20BY%20rand()%20limit%205000&access_token= CHỖ NÀY LÀ TOKEN CỦA BẠN LƯU Ý LÀ CHŨ CUỐI TOKEN PHẢI CÓ DẤU + NHA

VÍ DỤ : CHỮ CUỐI TOKEN LÀ D+ VẬY NÓ MỚI HIỆN NHA

ANH EM BẬT FULL HD 720 LÊN XEM CHO RÕ NHA