Thứ Bảy, 30 tháng 9, 2017

Event tut Dame 5s-1h die Cho Anh em

B1 TẢI HOLA 
LINK : tại đây
B2 CÁC BẠN FAKE 1 CLONE GIỐNG ALL VICTIM ( TÊN + TÊN PHỤ + TIỂU SỬ + AVATA + BÌA)
QUÊ QUÁN BỎ VALENCIA TÂY BAN NHA 
THÀNH PHỐ HIỆN TẠI VALENCIA TÂY BAN NHA 
8 CÁI ẢNH GIỐNG VICTIM CHỈNH SỬA NGÀY VIẾT 2011
4 STT CHỈNH SỬA NGÀY 2010 – 2015 – 2016- 01-01-2017
AVATA CHỈNH SỮA NGÀY 2000
BÌA CHỈNH SỮA NGÀY 2007
ADD 3 – 10 BẠN CHUNG ( CỨ ADD CHO NHÌU NÓ CHẤP NHẬN CHO NHANH) 
KHI ĐẢ ĐỦ BẠN CHUNG CÁC BẠN FAKE IP CU BANN TRUNG QUỐC
VÀO WALL VICTIM 3 CHẤM ĐÓNG TÀI KHOẢN 
3 CHẤM BÁO CÁO MD AI ĐÓ 
3 CHẤM BÁO CÁO MD TÔI
RỒI BLOCK VICTIM 
ACC CHÍNH VÀO BÁO CÁO MD AI ĐÓ 
SPAM ẢNH
DAME THÊM 13T + 14T IP NIU GI LÂN NN UK  VÀ IP CANADA NN PHÁP
HÓNG 5S - 30P DIE
tut : DQH

CẢM ƠN ĐÃ GHÉ BLOG : BLOG CHIA SẺ TUT ĐAME MẠO DANH DIE CAO
BLOG : www.nguyenngocquidz.tk
BLOG UPDATE TUT THƯỜNG XUYÊN NÊN ANH/EM CỨ VÀO LÀ CÓ TUT :))
TUT RÍP - PSD CMND - TUT UNLOCK (TRỪ APPS )
TUT RÍP CỰC CHẤT
Đăng kí kênh hộ mình  tại đây