Google Drive direct download link generator

Trình tạo liên kết html

Get Code

Kết quả

"Theo dõi Nguyễn Ngọc Quí Đz thường xuyên để cập nhật các bài viết mới nhé"
FAKE CLONE GIỐNG VICTIM
ĐĂNG 2 ẢNH VICTIM CHỈNH NĂM 2012 VÀ 3 STT 2011 2013
AVATAR + BÌA = 2009
INFO NẾU CÓ
KHÔNG THÌ : 27-05-1987
THÀNH PHỐ HIỆN TẠI + QUÊ QUÁN : BẮC KINH
ADD 5 BẠN CHUNG
ADD NÍCH 9 : GẮN SAO VÀNG CÁC KIỂU
FAKE IP TÂY SAHARA + NN TRUNG QUỐC
BÁO CÁO TÀI KHOẢN MẠO DANH TÔI ' GỬI '
YÊU CẦU ĐÓNG TÀI KHOẢN 5 LẦN
BÁO CÁO TÀI KHOẢN GIẢ MẠO ' GỬI '
QUA NÍCH CHÍNH 
BÁO CÁO TÀI KHOẢN GIẢ MẠO NGƯỜI TÔI BIẾT - ĐIỀN TÊN FAKE - GỬI
BÁO CÁO TÀI KHOẢN GIẢ MẠO - GỬI
SPAM ĐÓNG TK 3 LẦN
SPAM ẢNH + STT
NGUỒN : QUÍ ĐZ
Tác giả: Nguyễn Ngọc Quí Đz
Ngày đăng: 23/09/2017 lúc 9/23/2017
Tổng số bình luận: 0

CHIA SẺ BÀI VIẾT CHO MỌI NGƯỜI:

Bấm Thông báo cho tôi để nhận tin khi admin trả lời