Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2017

Tut đame mặc định faq md

FAKE CLONE – ĐĂNG 7 ẢNH GIỐNG VICTIM CHỈNH NĂM 2011 2013 2015 
2 ẢNH GG – 2014 2016 
3 STT VICTIM – 2015 
2 STT GG – 2014 2016 
AVATAR + BÌA – 2009 
THÀNH PHỐ HIỆN TẠI + QUÊ QUÁN : Bắc Kinh 
ADD 5 BẠN CHUNG 
ADD NÍCH CHÍNH 
ĐỂ QUAN HỆ ANH/EM – CHẾ ĐỘ CHỈ MÌNH TÔI 


NÍCH FAKE : FAKE IP CỘNG HÒA TRUNG PHI + nn TRUNG QUỐC 

 • BÁO CÁO TÀI KHOẢN MẠO DANH TÔI - GỬI 

NÍCH CHÍNH : FAKE IP CỘNG HÒA TRUNG PHI NN TRUNG QUỐC  

 • BÁO CÁO TÀI KHOẢN MẠO DANH AI ĐÓ – NGƯỜI TÔI BIẾT – ĐIỀN TÊN FAKE - GỬI 

 • DÙNG NÍCH 9 : BÁO CÁO 10-20 ẢNH 

 • XONG 3 ••• CHẤM CÁC KIỂU 

 • NÍCH FAKE BÁO CÁO 10 ẢNH KHÔNG PHÙ HỢP 10 STT BÁN THUỐC PHIỆN

  Nguồn : Quí Đz

  --------------------------------------------------------------------------------------------

  CẢM ƠN ĐÃ GHÉ BLOG : BLOG CHIA SẺ TUT ĐAME MẠO DANH DIE CAO
  BLOG : www.nguyenngocquidz.tk
  BLOG UPDATE TUT THƯỜNG XUYÊN NÊN ANH/EM CỨ VÀO LÀ CÓ TUT :))
  TUT RÍP - PSD CMND - TUT UNLOCK (TRỪ APPS )
  TUT RÍP CỰC CHẤT
  Đăng kí kênh hộ mình  tại đây