Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2017

Tut đame faq mạo danh xuyên verify

FAKE 2 CLONE ( AVATAR, BÌA, NỔI BẬT, TIÊU ĐỀ )
INFO : 1987 – THÀNH PHỐ HIỆN TẠI + QUÊ QUÁN : VALENCIA TÂY BAN NHA
ĐĂNG 7 ẢNH VICTIM CHỈNH NĂM 2011
1 ẢNH GOOGLE 2010
ĐĂNG 3 STT VICTIM CHỈNH NĂM 2012 2013
1 STT GG 2015
AVATAR CHỈNH NĂM 1987
BÌA CHỈNH NĂM 2009
ẨN ĐI
ADD VỚI BẠN VICTIM 5 BẠN
ADD VỚI ẠC 9 BẠN
NÍCH 9 : FAKE IP Bỉ NN Ấn độ
BÁO CÁO TÀI KHOẢN MẠO DANH AI ĐÓ – NGƯỜI TÔI BIẾT – ĐIỀN TÊN FAKE – GỬI
QUA NÍCH FAKE :
BÁO CÁO TÀI KHOẢN MẠO DANH AI ĐÓ – TÔI - GỬI
BÁO CÁO 5 ẢNH
5 STT
CHẶN VICTIM
QUAY LẠI NÍCH 9 :
3 ••• CHẤM
BÁO CÁO CÁC KIỂU

--------------------------------------------------------------------------------------------

CẢM ƠN ĐÃ GHÉ BLOG : BLOG CHIA SẺ TUT ĐAME MẠO DANH DIE CAO
BLOG : www.nguyenngocquidz.tk
BLOG UPDATE TUT THƯỜNG XUYÊN NÊN ANH/EM CỨ VÀO LÀ CÓ TUT :))
TUT RÍP - PSD CMND - TUT UNLOCK (TRỪ APPS )
TUT RÍP CỰC CHẤT
Đăng kí kênh hộ mình  tại đây