Thứ Ba, 12 tháng 9, 2017

Tut ríp faq mặc định mạo danh IP chất

FAKE CLONE GIỐNG VICTIM – ĐĂNG 3 ẢNH VICTIM CHỈNH NĂM 2015 2 ẢNH GOOGLE CHỈNH NĂM 2014 2016
ĐĂNG 2 STT VICTIM CHỈNH NĂM 2015 3 STT GG CHỈNH NĂM 2014 2016
Quê Quán + Thành Phố Hiện Tại : Yangon
ADD BẠN VICTIM 5 ĐỨA
ADD VỚI NÍCH CHÍNH -ĐỂ QUAN HỆ ANH/EM – CHẾ ĐỘ CHỈ MÌNH TÔI
ẠC FAKE : FAKE IP TRUNG QUỐC NN MIẾN ĐIỆN
BÁO CÁO MẠO DANH TÔI – GỬI
BÁO CÁO TÀI KHOẢN GIẢ MẠO – GỬI
BÁO CÁO 2 ẢNH KHÔNG PHÙ HỢP 2 STT BÁN THUỐC PHIỆN
CHẶN
ẠC CHÍNH : FAKR IP TRUNG QUỐC NN MIẾN ĐIỆN
BÁO CÁO TÀI KHOẢN MẠO DANH AI ĐÓ – NGƯỜI TÔI BIẾT – ĐIỀN TÊN FAKE - GỬI
BÁO CÁO TÀI KHOẢN GIẢ MẠO - GỬI
YÊU CẦU ĐÓNG TÀI KHOẢN 3 LẦN
BÁO CÁO 5 ẢNH KHÔNG PHÙ HỢP 5 ẢNH LĂNG MẠ 5 STT BÁN THUỐC PHIỆN
BYE BYE
NGUỒN : QUÍ ĐZ

--------------------------------------------------------------------------------------------

CẢM ƠN ĐÃ GHÉ BLOG : BLOG CHIA SẺ TUT ĐAME MẠO DANH DIE CAO
BLOG : www.nguyenngocquidz.tk
BLOG UPDATE TUT THƯỜNG XUYÊN NÊN ANH/EM CỨ VÀO LÀ CÓ TUT :))
TUT RÍP - PSD CMND - TUT UNLOCK (TRỪ APPS )
TUT RÍP CỰC CHẤT
Đăng kí kênh hộ mình  tại đây