Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2017

Tut đame faq mạo danh chưa verify

TUT ĐAME FAQ MẠO DANH
       NGUỒN TUT : NNQ
 PHÂY XÌ BÚT : FB.COM/StarQuiIT

FAKE CLONE ( TEMP MAIL )
2 ẢNH – 2012
2 ẢNH – 2014
3 STT – 2015
NGÀY THÁNG NĂM SINH NẾU CÓ KHÔNG CÓ ĐỂ : 15-07-1987
THÀNH PHỐ HIỆN TẠI :Bago (thành phố Myanma) (Bago, Myanmar)
QUÊ QUÁN : Bago (thành phố Myanma) (Bago, Myanmar)
- CÓ 3 BẠN CHUNG

- FAKE IP Andorra + NN MIẾN ĐIỆN

BÁO CÁO TÀI KHOẢN GIẢ MẠO TÔI – GỬI

DÙNG NÍCH ONL THƯỜNG XUYÊN : FAKE I
P TRÊN

BÁO CÁO TÀI KHOẢN MẠO DANH NGƯỜI TÔI BIẾT – NHẬP TÊN FAKE – GỬI

XONG DÙNG NÍCH FAKE : BÁO CÁO 3-10 ẢNH VICI

BÁO CÁO 3-10 ẢNH VICTIM

3... CHẤM : BÁO CÁO TÀI KHOẢN KHÔNG PHÙ HỢP

DÙNG NÍCH 9 : FAKE IP CHINA + NN CHINA

BÁO CÁO ẢNH + STT CỦA VICTIM

ALL

Blog Chia Sẻ Thủ Thuật :www.nguyenngocquidz.tk

CẢM ƠN ĐÃ GHÉ BLOG : BLOG CHIA SẺ TUT ĐAME MẠO DANH DIE CAO
BLOG : www.nguyenngocquidz.tk
BLOG UPDATE TUT THƯỜNG XUYÊN NÊN ANH/EM CỨ VÀO LÀ CÓ TUT :))
TUT RÍP - PSD CMND - TUT UNLOCK (TRỪ APPS )
TUT RÍP CỰC CHẤT
Đăng kí kênh hộ mình  tại đây