Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2017

TUT DAME MD MẶC ĐỊNH - HACKER DQH

B1 TẢI. HOLA
B2 CÁC BẠN FAKE 1 CLONE GIỐNG ALL VICTIM ( TÊN + TÊN PHỤ + TIỂU SỬ + AVATA + BÌA)
QUÊ QUÁN BỎ VALENCIA TÂY BAN NHA
THÀNH PHỐ HIỆN TẠI VALENCIA TÂY BAN NHA

7 CÁI ẢNH GIỐNG VICTIM KÉO 2011
3 STT 2010 – 2015 – 2016
AVATA 1987
BÌA 2008
THÊM 1 SỐ SỰ KIỆN LÀM VIỆC , TRƯỜNG HỌC BỎ 2010
ADD 3 – 10 BẠN CHUNG
ADD 2 MAIL VÀO ACC
B3 ĐỦ BẠN CHUNG THÌ CÁC BẠN FAKE IP THÁI LAN NN UK
BẬT ➕ 3 TAB TRÊN TRÌNH DUYỆT ĐÓ VÀO DÁN LINK VICTIM VÀO 3 TAB RỒI BÁO CÁO MD TÔI NHƯNG KHÔNG GỬI
LÀM ĐỦ 3 TAB TỚI BƯỚC GỬI CÁC BẠN BẤM GỬI 1 LẦN
RỒI SPAM 4 – 5 CÁI ẢNH BÁO CÁO NỘI DUNG KHÔNG PHÙ HỢP
BLOCK VICTIM
ACC CHÍNH SPAM ẢNH BÁO CÁO CÁC KIỂU
DAME THÊM 13T + 14T
HÓNG DIE TỪ 1p-3h
BY : Dương Quang Hùng
ẢNH MINH HỌA

SHARE THIS

Author:

Ngay cả lúc ném miễn phí, mềm và không chỉ ngồi tuyên truyền. kỳ vọng thực tế của các thành viên trong một chiếc váy trên. Căng thẳng hoặc một mũi tên, lưới truyền hình cuối tuần, nước sốt salad.

0 nhận xét: