Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2017

TUT DAME MD MẶC ĐỊNH - HACKER DQH

B1 TẢI. HOLA
B2 CÁC BẠN FAKE 1 CLONE GIỐNG ALL VICTIM ( TÊN + TÊN PHỤ + TIỂU SỬ + AVATA + BÌA)
QUÊ QUÁN BỎ VALENCIA TÂY BAN NHA
THÀNH PHỐ HIỆN TẠI VALENCIA TÂY BAN NHA

7 CÁI ẢNH GIỐNG VICTIM KÉO 2011
3 STT 2010 – 2015 – 2016
AVATA 1987
BÌA 2008
THÊM 1 SỐ SỰ KIỆN LÀM VIỆC , TRƯỜNG HỌC BỎ 2010
ADD 3 – 10 BẠN CHUNG
ADD 2 MAIL VÀO ACC
B3 ĐỦ BẠN CHUNG THÌ CÁC BẠN FAKE IP THÁI LAN NN UK
BẬT ➕ 3 TAB TRÊN TRÌNH DUYỆT ĐÓ VÀO DÁN LINK VICTIM VÀO 3 TAB RỒI BÁO CÁO MD TÔI NHƯNG KHÔNG GỬI
LÀM ĐỦ 3 TAB TỚI BƯỚC GỬI CÁC BẠN BẤM GỬI 1 LẦN
RỒI SPAM 4 – 5 CÁI ẢNH BÁO CÁO NỘI DUNG KHÔNG PHÙ HỢP
BLOCK VICTIM
ACC CHÍNH SPAM ẢNH BÁO CÁO CÁC KIỂU
DAME THÊM 13T + 14T
HÓNG DIE TỪ 1p-3h
BY : Dương Quang Hùng

ẢNH MINH HỌA