Thứ Hai, 25 tháng 9, 2017

Tut report mạo danh ip chất

Lâu rồi không đăng tut cho anh em : chắc ae quên blog rồi nhể ? - Oki không Phải lo 1 Tuần sẽ update 1 tut đame or unlock
Anh em nhớ ghé blog thường xuyên nha : cảm ơn anh/em
Blog Chia sẻ Thủ Thuật Facebook : www.nguyenngocquidz.tk
--------------------------------------------------------------------------------------------
FAKE CLONE VICTIM ( TEMP MAIL )
ĐĂNG 3 ẢNH VICTIM CHỈNH NĂM 2015
ĐĂNG 2 STT VICTIM CHỈNH NĂM 2013 2016
AVATAR : 1987
BÌA : 2009
THÀNH PHỐ HIỆN TẠI + QUÊ QUÁN : HONGKONG
ADD 5 BẠN CHUNG
ADD VỚI NÍCH 9 : ĐẶT SAO VÀNG 🌟
FAKE IP Nam Phi + Ngôn Ngữ Vương Quốc Anh ( UK ) Hoặc HongKong
- Vào Trang Cá Nhân Victim
Bật 2 tab kế bên
Báo Cáo Tài Khoản Mạo Danh Tôi
Báo Cáo 5 ảnh không phù hợp - xong báo cáo tài khoản không phù hợp
Báo cáo cùng lúc 3 tab làm sao cho nó ra 3 noti mạo danh
Dùng Ních 9 :

Báo Cáo Tài Khoản Giả Mạo
Yêu cầu đóng tài khoản
Dồn thêm 13+ 14+
HÓNG 3-24H DIE
TUT : QUÍ ĐZ
--------------------------------------------------------------------------------------------

CẢM ƠN ĐÃ GHÉ BLOG : BLOG CHIA SẺ TUT ĐAME MẠO DANH DIE CAO
BLOG : www.nguyenngocquidz.tk
BLOG UPDATE TUT THƯỜNG XUYÊN NÊN ANH/EM CỨ VÀO LÀ CÓ TUT :))
TUT RÍP - PSD CMND - TUT UNLOCK (TRỪ APPS )
TUT RÍP CỰC CHẤT
Đăng kí kênh hộ mình  tại đây