Google Drive direct download link generator

Trình tạo liên kết html

Get Code

Kết quả

"Theo dõi Nguyễn Ngọc Quí Đz thường xuyên để cập nhật các bài viết mới nhé"
TUT LÀM FACEBOOK KHÔNG TÊN – FB MA
BY : QUÍ ĐZ
UPDATE : T2 11/09/2017
Blog Chia Sẻ TT : www.nguyenngocquidz.tk
thấy tụi hacker nhận làm 30k 50k bla bla
Hôm nay Quí đz share tut cho anh em khỏi tốn tiền :)
CÁCH LÀM NHƯ SAU
Tạo 1 id card facebook
link tạo id card : tại đây
Kí Tự : ( ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍) nằm Giữa
Hoặc vào đây lấy kí tự : tại đây
Fake IP TRUNG QUỐC NN TRUNG QUỐC
VÀO : https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709
Ô 1 : Ctrl v + Viết Quí
Ô 3 : Ctrl v + Viết Nguyễn Ngọc
Bỏ Ô 2
THAY ĐỔI TÊN LỖI CHÍNH TẢ
ÚP CMND
ẤN GỬI
-------------------------------------------------------------------------
CÒN KHÔNG ĐỔI NGÔN NGỮ US VỀ TRONG NGÀY
Cái kí tự này là kí tự mới nha cái cũ fix rồi
Coppy ghi nguồn : NGUYỄN NGỌC QUÍ
Đăng kí kênh hộ mình:  tại đây


ẢNH MINH HỌA

CHIA SẺ BÀI VIẾT CHO MỌI NGƯỜI:

Bấm Thông báo cho tôi để nhận tin khi admin trả lời