Thứ Ba, 12 tháng 9, 2017

Tut rename không tên không cần cmnd 5s

TUT LÀM FACEBOOK KHÔNG TÊN – FB MA
BY : QUÍ ĐZ
UPDATE : T2 11/09/2017
Blog Chia Sẻ TT : www.nguyenngocquidz.tk
thấy tụi hacker nhận làm 30k 50k bla bla
Hôm nay Quí đz share tut cho anh em khỏi tốn tiền :)
CÁCH LÀM NHƯ SAU
Tạo 1 id card facebook
link tạo id card : tại đây
Kí Tự : ( ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍) nằm Giữa
Hoặc vào đây lấy kí tự : tại đây
Fake IP TRUNG QUỐC NN TRUNG QUỐC
VÀO : https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709
Ô 1 : Ctrl v + Viết Quí
Ô 3 : Ctrl v + Viết Nguyễn Ngọc
Bỏ Ô 2
THAY ĐỔI TÊN LỖI CHÍNH TẢ
ÚP CMND
ẤN GỬI
-------------------------------------------------------------------------
CÒN KHÔNG ĐỔI NGÔN NGỮ US VỀ TRONG NGÀY
Cái kí tự này là kí tự mới nha cái cũ fix rồi
Coppy ghi nguồn : NGUYỄN NGỌC QUÍ
Đăng kí kênh hộ mình:  tại đây


ẢNH MINH HỌA