Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017

Tut Unlock FAQ Mạo Danh

TUT UNLOCK FAQ MD – CMND BÁ VỀ 5P
Fake IP  BỈ + NN BALAN
TÌM MỘT ẠC BỊ XÁC MINH DANH TÍNH
ĐĂNG NHẬP NÍCH NÀY RỒI DÁN LINK
VÀO : Link Unlock Bá
ĐIỀN MAIL
UP CMND
HÓNG RA CASE
LƯU CASE BẬT TAB KẾ BÊN DÁN RA
F5 1 TAB THÔI TỚI KHI NÀO FB RẸP THÌ MÌNH RẸP LẠI = TAB KHÔNG F5
THẦN CHÚ :
FULL NAME : TÊN NÍCH
DATE OR BIRTHDAY : NGÀY SINH NÍCH
THANKS TEAM FACEBOOK!