Thứ Bảy, 30 tháng 9, 2017

TUT UNLOOK 13T - DQH

B1 CÁC BẠN TẢI HOLA VỀ 
https://chrome.google.com/webstore/detail/unlimited-free-vpn-hola/gkojfkhlekighikafcpjkiklfbnlmeio?hl=vi
B2 CPI 1 CMND TRÙNG INFO ACC DIE CP 13T(THẬT CÀNG TỐT NHÁ) 
B3 FAKE IP HUNGARY
ĐĂNG NHẬP VÀO ACC CP 13T 
DÁN LINK KHÁNG NGHỊ NÀY VÀO
https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429
RỒI ĐỔI NN US 
UP CMND 
HÓNG 3P F5 RỒI REP LẠI
REP CHỈ CẦN UP CMND LÊN LÀ OKE 
LƯU CASE
 HÓNG KHÔNG QUÁ 1 NGÀY VỀ NẾU CMND ĐẸP CHUẨN K FIX
(AE CHÚ Ý XEM LINKS CASE THÌ XEM = TAB ẨN DANH NHA)