Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2017

Cách Đăng File PSD Lên Blogspot - NNQ

Xin chào các bạn hôm nay NGUYỄN NGỌC QUÍ ĐZ hướng dẫn các bạn đăng psd lên blog, cho máy bạn mới tập làm blogger.
Bước 1 : Vào Mediafire.com đăng ký ních
Bước 2 : Úp psd ban muốn Đăng lên Mediafire
Bước 3 : lấy đường link tải psd

Cách đăng ảnh lên blogger
Ảnh Minh Họa

B4 : Vào :  Code tạo nút download đẹp
Lấy code tạo nút download cho ngầu
Ảnh Minh Họa
B5 : Coppy code - vào bài đăng - soạn chế độ HTML - dán code ra thay    link www.nguyenngocquidz.tk thành link của bạn

Bấm Xuất Bản - Xem Kết Quả

Ảnh Minh Họa