Thứ Sáu, 20 tháng 10, 2017

Tut report faq mạo danh mới update

Fake clone giống victim ( đăng 3 ảnh victim + 3 stt - chỉnh năm 2014 ) add với bạn victim + ních facebook chính gắn sao vàng fake ip mianna + nn trung quốc ( tùy ) báo cáo tài khoản mạo danh người tôi biết - tên fake - gửi ( ních fake báo cáo tài khoản mạo danh tôi ) báo cáo 5 ảnh ( báo cáo tài khoản không phù hợp ) yêu cầu đóng tài khoản 5 lần
không die fake nhiều clone báo cáo
--------------------------------------------------------------------------------------------

CẢM ƠN ĐÃ GHÉ BLOG : BLOG CHIA SẺ TUT ĐAME MẠO DANH DIE CAO
BLOG : www.nguyenngocquidz.tk
BLOG UPDATE TUT THƯỜNG XUYÊN NÊN ANH/EM CỨ VÀO LÀ CÓ TUT :))
TUT RÍP - PSD CMND - TUT UNLOCK (TRỪ APPS )
TUT RÍP CỰC CHẤT
Đăng kí kênh hộ mình  tại đây